poniedziałek

Rozpoznawanie ikon na pulpicie i poruszanie się po menu

Rozpoznawanie ikon na pulpicie i poruszanie się po menu
ZOBACZ CAŁY PORADNIK: ECDL e-obywatel>>>

Pulpit systemu MS Windows  Pojęcie pulpitu na ekranie monitora jest oczywiście analogią do blatu biurka, na którym umieszczamy różnego typu pomoce potrzebne nam do pracy lub nauki. Pulpit jest przestrzenią, na której umieszczone są ikony, czyli niewielkie obrazki symbolizujące określony folder lub plik. Każda ikona ma nazwę, np. Kosz, Komputer, MS Word. Pulpit można dowolnie zmieniać, wprowadzając różne kolory, obrazy i wzory. Najczęściej jednak operujemy dwoma kompozycjami: Podstawowy Windows 7 (rys. 1.16) oraz Klasyczny Windows (rys. 1.17). W obu przypadkach domyślnie na ekranie widoczna jest tylko ikona Kosz oraz Pasek zadań zawierający między innymi Przycisk Start  (w widoku podstawowym) lub  (w widoku klasycznym).
Wygląd pulpitu możemy zmienić w następujący sposób:   Klikamy prawym przyciskiem myszy na wolnym obszarze pulpitu. Pojawi się menu podręczne, zwane także menu kontekstowym[5], (rys. 1.18), w którym lewym przyciskiem myszy wybieramy polecenie Personalizuj. W rezultacie otworzy się okno Personalizacja (rys. 1.19), w którym można wybrać właściwą kompozycję (tu: Podstawowy Windows 7 lub Klasyczny Windows).
Jeśli na pulpicie pojawią się dodatkowe ikony, będą one wynikały z instalacji konkretnych programów.  Na rysunku 1.20 jest pokazany przykładowy pulpit, na którym umieściliśmy trzy ikony: Kosz, e-obywatel, Komputer, a także otworzyliśmy (uruchomiliśmy) cztery programy: Paint, Notatnik, Pasjans, Kalkulator. Zatrzymajmy się na chwilę przy opisie poszczególnych elementów tak prezentującego się pulpitu.
Ikony  Rozmieszczenie ikon na pulpicie oraz ich liczba mogą być dowolne – decyduje o tym użytkownik.           Komputer – umożliwia dostęp do podłączonych do komputera urządzeń systemowych, takich jak dyski twarde, urządzenia z wymiennymi nośnikami pamięci (np. stacja dysków DVD, pendrive).          e-obywatel[6] – jest to folder osobisty, w którym możemy przechowywać tworzone przez nas dokumenty, obrazy, muzykę itp., do których chcemy mieć łatwy i szybki dostęp.          Kosz – jest to miejsce do przechowywania usuniętych plików i folderów. Do czasu jego opróżnienia nie są one usuwane z dysku, a jedynie znikają z tego miejsca, w którym były dotychczas. Wybrany element usuwa się z pulpitu, przeciągając go myszą na ikonę kosza.
Ikony na pulpicie możemy rozmieszczać w dowolny sposób. W tym celu:   umieszczamy wskaźnik myszy na ikonie, której położenie chcemy zmienić; następnie naciskamy lewy przycisk myszy i przytrzymując go, przeciągamy ikonę w wybrane miejsce; zwalniamy (puszczamy) przycisk myszy, aby umieścić ikonę w tym miejscu[7].   Pasek zadań  Jest to obszar pulpitu, na którym znajdują się przycisk Start i przyciski reprezentujące zminimalizowane lub otwarte okna. Znajdują się tu też ikony reprezentujące dodatkowe zadania i powiadomienia.        lub     Przycisk Start – jest to najważniejszy (i zawsze pojawiający się) element paska zadań. Za jego pomocą uruchamia się menu Start, uzyskując w ten sposób dostęp do wszystkich programów, dokumentów i poleceń systemu Windows.     Ikony z lewej strony paska zadań – pojawiają się tu między innymi:
Internet Explorer – w przypadku gdy komputer jest podłączony do Internetu, kliknięcie tej ikony powoduje uruchomienie przeglądarki stron internetowych.          Eksplorator Windows – jest integralną częścią systemu MS Windows. Program umożliwia poruszanie się po zasobach komputera, którymi są dyski, foldery oraz pliki. Po jednokrotnym kliknięciu lewym klawiszem myszy tej ikony domyślnie otworzy się okno Biblioteki, w którym wyświetlone zostaną cztery podstawowe foldery aktualnie zalogowanego użytkownika (tu: e-obywatel). Będą to: Dokumenty Biblioteka, Muzyka Biblioteka, Obrazy Biblioteka oraz Wideo Biblioteka.          Windows Media Player – jest podstawową aplikacją systemu MS Windows, która pozwala wysłuchać muzyki, obejrzeć film, a także nagrać materiał multimedialny.     Ikony z prawej strony paska zadań – ich liczba oraz znaczenie są zależne od dokonanych przez użytkownika wyborów. Przede wszystkim są to ikony informujące (powiadamiające) nas o czymś. Typową sytuacją jest umieszczenie tutaj między innymi:   ikony informującej o rodzaju klawiatury (np. PL – polska, EN – angielska);

CD lub korzystania z oprogramowania multimedialnego; zegara wskazującego aktualną godzinę; ikony połączenia sieciowego; ikony wskaźnika baterii (w przypadku komputera przenośnego); ikony programu antywirusowego (jeśli jest zainstalowany).   Na samym końcu paska zadań jest także zawsze widoczna ikona Pokaż pulpit . Po kliknięciu jej lewym klawiszem myszy zostaną zminimalizowane do paska zadań okna wszystkich otwartych programów. Aby ponownie wyświetlić na pulpicie zminimalizowane okna, wystarczy raz jeszcze kliknąć tę ikonę.  Jeśli w środkowej części paska zadań, pojawią się dodatkowe ikony, będzie to oznaczać, że zostały uruchomione konkretne programy. Z analizy rysunku 1.20 wynika, że są to: program graficzny Paint, najprostszy edytor tekstu Notatnik, gra Pasjans oraz Kalkulator.  Przytrzymanie wskaźnika myszy na dowolnym przycisku znajdującym się na pasku zadań spowoduje wyświetlenie dodatkowej informacji, na przykład w przypadku zegara będzie to bieżąca data z nazwą dnia tygodnia (tu: 5 stycznia 2011, środa). ZOBACZ CAŁY PORADNIK: ECDL e-obywatel>>>