środa

Menu Start

Umieszczony na pasku zadań przycisk Start jest najważniejszym elementem systemu. Umożliwia bowiem dostęp do dowolnego programu. Wystarczy jedynie kliknąć lewym przyciskiem myszy ten przycisk, aby wyświetlić menu w widoku podstawowym ( rys. 1.21) lub klasycznym (1.22).  W stosunku do poprzednich wersji MS Windows (98, XP, Vista) menu Start zostało istotnie zmienione. Przede wszystkim wycofano się z dalszego rozwijania menu, a w to miejsce wprowadzono funkcję szybkiego wyszukiwania pliku na podstawie wpisanego słowa, nazwy lub frazy.
Zwróćmy uwagę na charakterystyczne elementy menu Start. Przede wszystkim zauważamy jego wyraźny podział na dwie części.   W lewej części menu Start znajduje się lista programów (domyślnie jest ich 10). Zauważ, że są wśród nich m.in. nazwy tych programów, które zostały przez nas uruchomione, czyli Paint, Notatnik, Pasjans oraz Kalkulator (rys. 1.20).   Chcąc zobaczyć pozostałe programy zainstalowane na komputerze, należy kliknąć przycisk Wszystkie programy. Spowoduje to zastąpienie tej części menu Start zdecydowanie pełniejszą listę programów, wśród których zwracamy szczególną uwagę na folder Akcesoria. Są tam dostępne m.in. te programy, których okna są pokazane na rys, 1.20. Jeśli nie uda się nam zlokalizować konkretnego programu (o znanej nam nazwie), wystarczy w polu Wyszukaj programy i pliki wpisać jego nazwę (wielkość liter nie ma znaczenia). Wpiszmy na przykład wordpad – w miejscu menu Start pojawi się okno z nazwą programu WordPad. Wystarczy kliknąć myszą tę nazwę, aby uruchomić ten edytor tekstu.
W prawej części menu Start znajdują się m.in.:  osobisty folder zalogowanego użytkownika (tu: e-obywatel), który obrazowo można nazwać jego biblioteką. Tutaj widoczny jest jedynie fragment tej biblioteki, czyli: Dokumenty, Obrazy oraz Muzyka; folder Gry z zainstalowanymi na komputerze grami; znany już nam folder Komputer, który umożliwia dostęp do dysków twardych oraz wymiennych nośników pamięci; folder Panel Sterowania, który zawiera zestaw podstawowych narzędzi administracyjnych umożliwiających dowolną konfigurację systemu Windows[8]; folder Urządzenia i drukarki – tutaj możemy zobaczyć, jakie urządzenia zostały zainstalowane na naszym komputerze i ewentualnie dodać kolejne; Pomoc i obsługa techniczna, z której skorzystamy w p. 1.1.7; przycisk Zamknij, który służy m.in. do wyłączania komputera, ale także do wylogowania lub przełączania na innego użytkownika (o tym piszemy w p. 1.1.6).
Podsumowanie
W formie powtórzenia postarajmy się obecnie wykonać wspólnie te czynności, które doprowadzą do wyglądu okna prezentowanego na rys. 1.20.  1. Aby umieścić na pulpicie ikony Komputer oraz osobisty folder (tu: e-obywatel):   Otwieramy menu Start, klikając lewym przyciskiem myszy ikonę  lub  znajdującą się na pasku zadań. W wyświetlonym menu (rys. 1.22) klikamy prawym przyciskiem myszy słowo Komputer, a następnie w menu kontekstowym lewym przyciskiem myszy wybieramy polecenie Pokaż na pulpicie. W rezultacie na pulpicie pojawi się ikona Komputer. Dokładnie tę samą sekwencję czynności wykonamy tym razem dla folderu osobistego użytkownika (tu: e-obywatel).  Klikamy teraz dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na folderze Komputer, aby sprawdzić, jakie dyski twarde oraz urządzenia z wymiennymi nośnikami pamięci zostały podłączone do komputera, z którego aktualnie korzystamy. Warto porównać zawartość tego okna z rys. 1.1 i skomentować różnice.

Tę samą czynność wykonamy dla osobistego folderu (tu: e-obywatel), aby sprawdzić, z jakich (domyślnie) folderów będziemy korzystali w trakcie pracy z komputerem, redagując dokumenty, tworząc grafikę, nagrywając muzykę oraz film, pobierając programy z Internetu itd.   2. Aby otworzyć Paint, Notatnik, Pasjans oraz Kalkulator:   W menu Start klikamy na każdym z programów lewym przyciskiem myszy.  Jeśli któryś z wymienionych czterech programów nie będzie wyświetlony w dostępnej liście menu Start (np. będzie brakowało WordPad), wówczas należy wybrać go w menu Start/Wszystkie programy/Akcesoria/WordPad.  W rezultacie na pulpicie pojawią się wszystkie cztery programy – jednak ich ułożenie może być inne od tego, co przedstawia rys. 1.20. Aby uzyskać ten sam widok, należy zapoznać się z materiałem zamieszczonym w kolejnym punkcie. Klikając ikonę Pokaż pulpit , bardzo łatwo okna tych programów możemy zminimalizować do Paska zadań.