poniedziałek

Włączanie komputera

Włączanie komputera  
Aby rozpocząć pracę z komputerem, należy po prostu go włączyć. Po chwili zostanie wyświetlony ekran logowania systemu Windows 7 (rys. 1.14), którego wygląd zależy do liczby założonych kont użytkowników. Idea jest prosta – każdy użytkownik powinien mieć swoje indywidualne konto, aby tylko on miał dostęp do własnych folderów, plików, a także do własnego pulpitu.
Na rysunku 1.14 jest przedstawiony ekran, na którym widoczne są trzy konta, każde z nich ma inne uprawnienia.   Najważniejsze z nich, to konto z administratora (tu: zn) – jest przeznaczone dla osób, które mogą wprowadzać dowolne zmiany w konfiguracji komputera, m.in. tworzyć i usuwać inne konta, instalować i usuwać programy. Standardowe konto użytkownika (tu: e-obywatel) – jest przeznaczone do codziennej pracy z komputerem, na którą składa się chociażby uruchamianie programów i praca z własnymi dokumentami, korzystanie z Internetu. Posiadacz tego rodzaju konta nie może wprowadzać zmian do systemu operacyjnego komputera, może jednak skonfigurować w dowolny sposób wygląd pulpitu[4]. Posiadające najmniej uprawnień konto gościa – pozwala na tymczasowe korzystanie z komputera, ograniczone między innymi do przeglądania stron WWW, uruchamiania wybranych programów, zagrania w niektóre gry, przejrzenia zdjęć zapisanych na zewnętrznym nośniku pamięci.

Jeżeli konto użytkownika jest chronione hasłem, wymagane jest jego wprowadzenie (rys. 1.15), a następnie naciśnięcie klawisza Enter lub kliknięcie myszą przycisku ze strzałką znajdującą się po prawej stronie pola tekstowego (w które wprowadzamy znane tylko nam hasło). Po chwili na ekranie pojawi się pulpit systemu Windows 7.
ZOBACZ CAŁOŚĆ: ECDL e-obywatel>>>