poniedziałek

Rozpoznawanie głównych części komputera

Rozpoznawanie głównych części komputera
ZOBACZ PORADNIK: ECDL e-obywatel>>>

Jeszcze kilka lat temu najbardziej popularnym modelem był komputer stacjonarny, który wprawdzie jest nadal produkowany, jest jednak systematycznie wypierany z rynku dzięki nowym, bardziej uniwersalnym rozwiązaniom.  Komputer stacjonarny składa się fizycznie z niezależnych części: jednostki centralnej, monitora, klawiatury, myszy oraz kompletu przewodów, za pomocą których łączy się poszczególne części zestawu. W celu dołączenia urządzeń zewnętrznych korzystamy z gniazd znajdujących się w obudowie komputera (rys. 1.5).  Istnieje ścisła zależność między rodzajami kabli oraz gniazdami. Przykładowo, inna jest wtyczka kabla stanowiącego integralną cześć monitora, a inna wtyczka myszy. Aktualnie sprzedawane komputery są wyposażone w uniwersalne gniazda USB (ang. universal serial bus), które umożliwiają za pomocą tych samych kabli (rys. 1.6) podłączenie pamięci zewnętrznej, drukarki, skanera, modemu, myszy, klawiatury.
Jeszcze nowsze rozwiązanie polega na korzystaniu z połączeń bezprzewodowych (głównie chodzi tu o klawiaturę oraz mysz). Wówczas do jednego z gniazd USB wkłada się małą „kostkę” będącą prostym urządzeniem nadawczo-odbiorczym zapewniającym bezprzewodową komunikację między jednostką centralną oraz klawiaturą i myszą.    Rysunek 1.6. Wtyczka USB  Obecnie dominującymi rozwiązaniami są komputery przenośne (rys. 1.7). Charakteryzują się one tym, że wszystkie elementy zestawu tworzą jedną całość. Można ich także używać bez zewnętrznego źródła energii, stosując zasilanie z akumulatora. Wśród tego typu komputerów nich wyróżniamy:
aptop (zwany też notebook) z przekątną ekranu powyżej 12 cali;
netbook z przekątną ekranu od 9-12 cali;
palmtop z przekątną ekranu w granicach kilku cali.  
Bardzo ciekawym i wygodnym rozwiązaniem jest komputer typu „wszystko w jednym” (ang. all is one) (rys. 1.8). Pozornie wydaje się, że jest to tylko monitor, ale tak naprawdę ma on wewnątrz procesor, pamięć RAM, kartę graficzną, kartę muzyczną, kartę telewizyjną, kartę sieciową, pamięć operacyjną, dysk twardy, napęd DVD. W obudowie umieszczona jest prosta kamera, głośniki, mikrofon oraz gniazda USB umożliwiające podłączenie innych uzadzeń. Oddzielne są tylko bezprzewodowe: klawiatura oraz mysz. Możliwe jest również i takie rozwiązanie, że monitor z ekranem dotykowym pełni funkcję także klawiatury oraz myszy.
Na płycie głównej w obudowie komputera są umieszczone:   Procesor, który – wykonując obliczenia i przetwarzając dane – organizuje pracę całego zestawu komputerowego. Podstawowym parametrem charakteryzującym procesor jest jego typ oraz częstotliwość taktowania, która określa, ile operacji zostanie wykonanych w przeciągu jednej sekundy. Na przykład, procesor z zegarem 3,20 GHz wykonuje w przybliżeniu 3200 mln operacji na sekundę! Tak szybka praca procesora powoduje, że wydziela on bardzo dużo ciepła. Dlatego też w jego pobliżu (w celu odprowadzenia ciepła) umieszcza się aluminiowe radiatory oraz wentylator.
Pamięć operacyjna RAM, inaczej pamięć o dostępie swobodnym, służy do przechowywania programu i danych do tego programu. Jest pamięcią ulotną, co oznacza, że po wyłączeniu zasilania ginie cała jej zawartość. Rozmiar pamięci ma decydujący wpływ na szybkość pracy komputera. Kiedyś komputery wyposażone były standardowo w 640 KB[2] pamięci RAM. Obecnie korzystając ze stosunkowo niskich cen pamięci, wskazane jest wyposażyć komputer w pamięć o pojemności 2 GB, a nawet więcej (szczególnie jeśli chcemy wykonywać skomplikowane projekty graficzne oraz odtwarzać obraz i dźwięk w najwyższej jakości).     Rysunek 1.10. Pamięć RAM   Karta graficzna, którą wkładamy do tzw. gniazda rozszerzającego[3], jest odpowiedzialna za tworzenie obrazu na monitorze. Podstawowymi parametrami charakteryzującymi karty graficzne są: rozdzielczość informująca, z ilu punktów (pikseli) „zbudowany” jest obraz (np. 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 720, a nawet 1920 × 1080) i liczba dostępnych kolorów (np. 256, 65 536 i więcej!). Podane w nawiasach parametry są zależne od wielkości pamięci własnej umieszczonej na karcie graficznej oraz wielkości ekranu użytego monitora. Karta dźwiękowa służy do odtwarzania nagrań zapisanych w postaci danych cyfrowych lub generowania dźwięku za pomocą wbudowanego syntezatora. Posiada ona gniazda do podłączenia mikrofonu oraz zestaw głośników. Karta modemowa – do połączenia komputera z Internetem przez linię telefoniczną niezbędny jest modem (jako urządzenie zewnętrzne) lub karta modemowa (zamontowana na płycie głównej). Dzięki temu urządzeniu możemy między innymi:  wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną, wyszukiwać potrzebne nam informacje w Internecie, dokonywać zakupów w elektronicznych sklepach. Karta sieciowa – służy do łączenia komputerów w sieć lokalną, która z kolei za pomocą tzw. routera jest połączona z Internetem. W przypadku gdy w naszych biurach i mieszkaniach mamy stałe łącze internetowe, modem staje się zbędny, ponieważ tę funkcję przejmuje właśnie karta sieciowa. Z tego też powodu w komputerach przenośnych instalowana jest jedna karta, która w zależności od tego, z którego gniazda skorzystamy, pełni funkcję modemu lub karty sieciowej. Obecnie również karty sieciowe są zintegrowane z płytą główną. Karta telewizyjna – umożliwia odbieranie za pomocą komputera programów telewizyjnych, a także ich rejestrowanie. W zależności od modelu za pomocą karty telewizyjnej można odbierać programy telewizji naziemnej lub telewizji satelitarnej (również telewizji cyfrowej). Może być ona zainstalowana na płycie głównej lub podłączana z zewnętrz za pomocą uniwersalnego łącza USB. Dzięki coraz bardziej popularnej telewizji interaktywnej wyposażanie komputera w kartę telewizyjną staje się standardem. Dysk twardy – jest jednym z typów tzw. pamięci masowych, wykorzystujących nośnik magnetyczny, do przechowywania danych. Podstawowym parametrem charakteryzującym twardy dysk jest jego pojemność (obecnie są to wielkości rzędu kilkuset GB, a nawet kilku TB). Coraz częściej stosujemy rozwiązanie uzupełniające, które polega na dołączeniu dodatkowego dysku do komputera za pomocą łącza uniwersalnego USB. Napęd optyczny, który za pomocą wiązki laserowej zapisuje lub odczytuje dane na płytach kompaktowych CD (ang. compact disc). Dwa najbardziej popularne rozwiązania to: standardowa płyta CD o średnicy 12 cm i pojemności rzędu 700 MB oraz płyta DVD o tej samej średnicy, ale pojemności rzędu 4,7 GB. Podstawowym parametrem charakteryzującym napęd optyczny jest prędkość odczytu informacji wyrażona jako wielokrotność 150 KB/s. Na przykład oznaczenie „52x” określa, że dane z płyty będą odczytywane z prędkością 52 x 150 KB/s = 7800 KB/s. Występują także rozwiązania, że napęd optyczny można dołączyć do komputera jako urządzenie zewnętrzne za pomocą łącza uniwersalnego USB.   Do komputera są podłączone mastępujące urządzenia i podzespoły:   Klawiatura – służy do wprowadzania poleceń i danych (w tym tekstu) do pamięci komputera Wyróżnia się kilka podstawowych bloków klawiszy (rys. 1.11)  moduł centralny – alfanumeryczny – przypomina swoim układem typową maszynę do pisania; zawiera litery, cyfry, inne znaki (np. przecinek, kropka, znak podkreślenia, plus) oraz klawisze specjalne (omówimy je dalej); moduł pomocniczy – numeryczny (ang. NumLock), w którym powtórzone są cyfry i operatory matematyczne układ polski programisty (polskie znaki otrzymujemy, naciskając jednocześnie prawy klawisz [Alt] i klawisz z określoną literą, na przykład po naciśnięciu [Alt] + [a] na ekranie pojawi się litera ą), układ polski maszynistki (polskie znaki w układzie QWERTZ są zaznaczone na klawiaturze)
Mysz, która służy do... wszystkiego. Za pomocą myszy możemy uruchomić program, przesunąć na ekranie dowolny obiekt, narysować rysunek, a nawet wyłączyć komputer.     Rysunek 1.12. Zalecany i nieprawidłowy sposób trzymania myszy   Monitor – jest najważniejszym urządzeniem do wyprowadzania informacji z komputera. Jeszcze kilka lat temu powszechnie używano monitorów z lampą kineskopową (CRT). Miały one w zasadzie dwie podstawowe wady: zajmowały dużo miejsca na biurku oraz stanowiły źródło szkodliwego promieniowania. Obecnie dostępne w sklepach są bardziej nowoczesne monitory z ekranem ciekłokrystalicznym (LCD). Podstawowymi parametrami, które należy uwzględnić przy kupnie monitora, są:  przekątna w calach, np. 19”, 21”, 23”, 24”; format (proporcje) ekranu – 4:3 lub 16:9 (panoramiczny); rozdzielczość w pikselach – dla formatu 4/3 przykładowe wartości to 1024 x 768 oraz 1280 x 960, natomiast dla formatu 16/9 mogą to być wartości 1280 x 720 oraz 1920 x 1080.   Drukarka – wprawdzie nie jest niezbędnym urządzeniem zestawu komputerowego, ale bardzo wzbogaca jego możliwości. Obecnie najbardziej popularną drukarką w zastosowaniach domowych, biurowych i szkolnych jest drukarka atramentowa, która zapewnia jakość druku porównywalną z drukarką laserową (o wiele droższą), a ponadto oferuje wydruk w kolorze. Skaner to urządzenie przetwarzające dowolne obrazy (fotografie, rysunki, dokumenty) z postaci analogowej w cyfrową. Tak otrzymany obraz może być wyświetlony na ekranie monitora, a następnie za pomocą odpowiednich narzędzi programowych dalej przetwarzany. Ważnym parametrem skanera jest rozdzielczość skanowania wyrażona w liczbie punktów na cal, np. 600 × 1200 dpi (dot per inch). Współczesne skanery bez problemu radzą sobie także z dokumentami tekstowymi. Za pomocą specjalnego oprogramowania OCR ang. Optical Character Recognition) odczytują wydrukowany na papierze tekst i przekształcają go w plik tekstowy, który można modyfikować w edytorach tekstu.
Krótkie podsumowanie   Podając parametry (dane techniczne) zestawu komputerowego wymienia się: model płyty głównej, markę procesora uzupełnioną o liczbę rdzeni (np. i3) i częstotliwość zegara (np. 3,2 GHz), ilość pamięci operacyjnej RAM (np. 2 GB), model karty graficznej, rodzaj karty muzycznej, rodzaj napędu optycznego, model i parametry dysku twardego (w tym jego pojemność, np. 800 GB), model monitora uzupełniony o przekątną ekranu (np. 23”), a ponadto typ komputera (stacjonarny, mobilny), typ karty sieciowej oraz innych urządzeń zestawu (modemu, karty telewizyjnej, klawiatury, myszy, słuchawek, głośników).  Obecnie sprzedawane komputery są w pełni multimedialne. Określenie „multimedia” dotyczy odpowiedniego zestawu urządzeń wejścia i wyjścia. Do komputera można podłączyć takie urządzenia, jak: mikrofon, głośniki, kamerę wideo, instrumenty muzyczne. Dzięki nim można efektywnie korzystać z programów edukacyjnych, uczyć się języków obcych, robić profesjonalne prezentacje, a także oglądać filmy z płyt DVD lub programy z interaktywnej telewizji. W systemie Windows 7 pojawiła się funkcja oceniająca wydajność kluczowych składników sprzętowych, takich jak procesor, dysk twardy, karta graficzna.

Komputerowi przypisywany jest wynik od 1,0 do 7,9. Im większa jest ta wartość, tym większa jest wydajność komputera. Nie będziemy się zajmować tą kwestią. Zainteresowanych odsyłamy do aplikacji System znajdującej się w Panelu sterowania.
ZOBACZ CAŁY PORADNIK: ECDL e-obywatel>>>