poniedziałek

Umiejętności podstawowe na komputerze

Umiejętności podstawowe na komputerze
U podstaw użytkowania komputera zawsze znajdują się rozważania na temat systemu operacyjnego komputera. Jest to oprogramowanie nadzorujące pracę wszystkich urządzeń systemu komputerowego: jednostki centralnej, pamięci operacyjnej, pamięci zewnętrznych (dysk twardy, CD-ROM, pendrive), klawiatury, myszy, monitora, karty graficznej, kart rozszerzających (jak np. karta muzyczna, sieciowa, telewizyjna), drukarki, skanera. System operacyjny tworzy środowisko, w którym pracują inne programy, na przykład edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, przeglądarka internetowa, gra komputerowa. W tej publikacji powołujemy się na najnowszą wersję systemu rodziny MS Windows, jaką jest Windows 7 PL w wersji Home Premium. Oznaką gotowości do pracy systemu operacyjnego jest pojawienie się na ekranie monitora pulpitu stanowiącego analogią do blatu biurka, na którym umieszczamy książki, zeszyty, notatki, przybory do pisania, aby po prostu… twórczo pracować.
W języku angielskim słowo windows oznacza okna, zatem podstawową umiejętnością w tym systemie (środowisku) staje się praca z oknami. Na rysunku 1.1 jest pokazane przykładowe okno (Komputer) i wskazane są jego wybrane elementy. W oknie są wyświetlone ikony symbolizujące zainstalowane na komputerze pamięci zewnętrzne (dwa dyski twarde, stacja dysków DVD oraz dysk wymienny typu pendrive). Na rysunku literami a–e są wskazane następujące elementy okna:   Pasek tytułu (a), na którym obok nazwy okna (programu) znajdują się także przyciski zmiany rozmiarów okna. Pasek menu rozwijanego (b), którego zawartość jest uzależniona od rodzaju otwartego okna. Zwykle są tu menu: Plik, Edycja, Widok, Pomoc. Pasek narzędzi (wstążka) (c), którego zawartość także zależy od rodzaju otwartego okna. Szczególną uwagę zwracamy obecnie na specjalnie zaznaczone przyciski polecenia Zmień widok – Więcej opcji, które umożliwia wyświetlanie zawartości tego okna w różnym widoku: z różną ilością informacji i różną wielkością ikon. Tutaj okno wyświetlane jest w widoku Kafelki.
Pasek adresu (d), którego zalety będą szczególnie widoczne w przypadku korzystania z przeglądarki internetowej. Tutaj adres Komputer wskazuje, że treść okna odnosi się do zainstalowanych na komputerze zewnętrznych dysków.  Pasek wyszukiwania (e), który służy do szybkiego odnajdowania w zasobach komputera określonego dokumentu, zdjęcia, utworu muzycznego itp.
W środowisku Windows wszelkie informacje zapisujemy na dysku w folderach, dla których analogią mogą być półki na książki w naszej domowej bibliotece. W folderach umieszczamy pliki (wspomniane książki umieszczone na półkach biblioteki). Przykładami plików mogą być dokumenty utworzone w edytorach tekstu (np. Notatnik, Wordpad, Word), rysunki utworzone w programie graficznym (np. Paint), obliczenia wykonane w arkuszu kalkulacyjnym (np. Excel), slajdy wykonane w programie grafiki prezentacyjnej (np. PowerPoint). Każdy plik identyfikowany jest w określonym folderze przez unikatową nazwę oraz symbol graficzny – ikonę. Oznacza to, że w tym samym miejscu (folderze) nie może być dwóch plików o identycznej nazwie. Swoje ikony mają także foldery.  Tworzenie nowego dokumentu (pliku) jest związane z jego zapisaniem na dysku w określonym folderze lub bezpośrednio na pulpicie.  Omówione pojęcia w dalszej części książki zaprezentujemy na następującej strukturze folderów (rys. 1.2):   Moj_folder – zapisany na pulpicie przykładowy folder; Dni_tygodnia oraz Pory_roku – umieszczone w nim dwa foldery (podfoldery);

w folderze Dni_tygodnia jest siedem dokumentów tekstowych: Poniedzialek, Wtorek, Sroda, Czwartek, Piatek, Sobota, Niedziela; w folderze Pory_roku są cztery fotografie: Wiosna, Lato, Jesien, Zima.   Krok po kroku opiszemy wszystkie czynności, które doprowadzą do wykonania tego zadania i w efekcie końcowym skopiowania tej struktury na dysk wymienny typu pendrive.
ZOBACZ PORADNIK I GRAFIKI: ECDL e-obywatel>>>