wtorek

ECDL e-obywatel

ECDL e-obywatel

Program e-obywatel (polski odpowiednik angielskiego e-citizen) jest elementem pakietu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) przeznaczonego do podnoszenia umiejętności z zakresu obsługi komputerów i aplikacji informatycznych.  Sylabus i egzamin e-obywatel został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać Internet poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak może on być użyty do wielu zastosowań. Jest certyfikatem specjalnie opracowanym dla ludzi z ograniczoną wiedzą z zakresu informatyki i mechanizmów Internetu. Przeznaczony jest dla osób, które powinny swobodnie korzystać z systemu komputerowego, poczty elektronicznej oraz Internetu, z naciskiem na wyszukiwanie informacji oraz uczestnictwo w społeczeństwie informatycznym.

Kurs skierowany jest dla wszystkich zainteresowanych niezależnie od wieku, których wiedza w omawianym zakresie jest niewystarczająca, aby żyć i pracować we współczesnym świecie. Wiele się dziś mówi o wykluczeniu informacyjnym – temu zjawisku ma zapobiegać program e-obywatel.  Zakres i kolejność tematów w książce wynika bezpośrednio z kolejności zadań zapisanych w ECDL e-Citizen, Syllabus v.1.0. Z tego względu książka podzielona jest na dwie części. W pierwszej przedstawiono zasady posługiwania się systemem operacyjnym Windows oraz podstawy Internetu, w tym zakładanie skrzynki poczty elektronicznej i korzystanie z e-maili. Część druga (rozdziały drugi i trzeci) ma na celu uświadomienie natury i rozległości informacji, osiągalnych poprzez Internet we wszystkich obszarach życia oraz wykorzystanie tych informacji podczas robienia zakupów, komunikowania się z urzędami i przyjaciółmi, załatwianiem wielu spraw bez wychodzenia z domu. Dotyczy to korzystania z banku, poszukiwania pracy, znajdowania informacji edukacyjnych i medycznych, planowania podróży czy też uzyskiwania bieżących informacji.  Egzaminy e-obywatel prowadzą egzaminatorzy licencjonowani przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Książka ta została przygotowana zgodnie z wspomnianym sylabusem ECDL i została pozytywnie zaopiniowana przez PTI. Może stanowić materiał pomocniczy na kursach przygotowujących do egzaminów lub podręcznik do samodzielnej nauki.
ECDL e-obywatel