wtorek

Podstawy sieci komputerowych

Wstęp i podstawowe pojęcia

                Sieć komputerowa to zbiór komputerów oraz innych urządzeń, które są połączone ze sobą za pomocą odpowiedniego medium transmisyjnego. Jej przeznaczeniem jest ułatwienie komunikacji pomiędzy użytkownikami sieci.     
                Sieć komputerowa może służyć do:        
               wymiany danych pomiędzy jej użytkownikami;
               ułatwienia komunikacji między ludźmi (za pomocą programów komputerowych, a także usług sieciowych);
udostępniania zasobów logicznych (pliki i foldery);
               udostępniania zasobów sprzętowych (drukarka, pamięci masowe oraz inne urządzenia peryferyjne);
               rozpowszechniania Wolnego i Otwartego Oprogramowania.         
                Składniki sieci komputerowej:   
               Hosty – komputery, dzięki którym użytkownicy mają możliwość korzystania z sieci,
               Serwery – wydajne komputery, które mają dużą moc obliczeniową i są stale włączone,
               Medium transmisyjne – nośniki informacji, pełniące funkcję kanału komunikacyjnego, czyli głównie kable oraz fale radiowe,
Sprzęt sieciowy – wszelkiego rodzaju routery, access pointy, przełączniki, modemy, koncentratory,
               Software – aplikacje, które są zainstalowane na serwerach, hostach oraz urządzeniach sieciowych.         
                Serwer – wydzielony komputer, na którym znajduje się odpowiednie oprogramowanie sieciowe oraz zasoby jak na przykład aplikacje, pliki, dyski, drukarki. Służy on do zarządzania zasobami sieci, czuwa nad prawidłowym korzystaniem z zasobów, wykonuje określone zadania dla użytkowników. Istnieje podział serwerów ze względu na ich zastosowanie:            
               Serwer sieciowy – wspólne korzystanie z zasobów sieci,
Serwer baz danych – wspólne korzystanie z baz danych,
               Serwer WWW – wspólne korzystanie ze stron internetowych,
               Serwer FTP – wspólne korzystanie z usług pobierania plików,
               Serwer wydruku – wspólne korzystanie z drukarek,
               Serwer aplikacji – wspólne korzystanie z programów.        
                Grupa robocza – grupa użytkowników sieci, która ma dla siebie zdefiniowana zasoby programowe oraz sprzętowe. W obrębie sieci takich grup może istnieć wiele.         
                Karta sieciowa (NIC) – karta rozszerzenia, która służy do przekształcania pakietów danych w sygnały, które są przesyłane w sieci. Pracują w określonym standardzie na przykład Ethernet, FDDI, Token Ring itp. Dla większości standardów karta sieciowa posiada swój własny, unikatowy adres fizyczny zwany adresem MAC, adres ten jest przyporządkowywany karcie przez producenta w momencie jej produkcji. Karta sieciowa nie może działać w kilku standardach jednocześnie. Jeśli chodzi o typy kart sieciowych to można je podzielić na PCI, MCMCIA i USB.             
                Hub (Koncentrator) – to urządzenie łączące wiele urządzeń sieciowych. Koncentrator pracuje w pierwszej warstwie modelu ISO/OSI (fizycznej), gdzie przesyła sygnał z jednego portu na wszystkie pozostałe. Koncentrator powtarza każdy sygnał elektroniczny. Jest on najczęściej podłączany do routera spełniając rolę rozgałęziacza, do którego podłączane są pozostałe urządzenia sieciowe: serwery, stacje robocze, drukarki sieciowe itp. Switch (przełącznik, komutator) – czyli urządzenie, które łączy segmenty sieci komputerowej pracujące zwykle w drugiej warstwie modelu ISO/OSI (warstwa łącza danych).     
                Router (trasownik) – to urządzenie sieciowe, które pracuje w trzeciej warstwie modelu OSI. Łączy on różne sieci komputerowe, pełniąc rolę węzła komunikacyjnego. Jest w stanie przekazać pakiety z dołączonej do siebie sieci źródłowej do docelowej na podstawie informacji, które są zawarte w pakietach TCP/IP, rozróżniając ją spośród wielu dołączonych do siebie sieci. Taki proces kierowania ruchem nazywa się trasowaniem lub routingiem.                 
                Repeater – urządzenie służące do regeneracji sygnału. Repeatery działają w warstwie pierwszej modelu ISO/OSI (warstwie fizycznej).
Bridge – to urządzenie, które koordynuje przesyłanie pakietów pomiędzy komputerami, decyduje gdzie zostaną przesłane dane, które do niego docierają, dobierając właściwą trasę i optymalizując ją pod kątem jak najsprawniejszego przesyłu danych. Pracuje na warstwie łącza danych modelu ISO/OSI.  
                Internet – ogólnoświatowa sieć komputerowa, która jest także określana jako sieć sieci. 
                Administrator – informatyk, który zajmuje się zarządzaniem systemem informatycznym, odpowiada za jego sprawne działanie. Wyróżnić można administratorów:
                
               Systemów operacyjnych
               Baz danych
               Sieci
               Serwerów
               Usług typu fora dyskusyjne, czaty itp.
Adres IP – liczba, która jest nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów lub całej sieci komputerowej opartej na protokole IP, służąca do identyfikacji elementów warstwy trzeciej modeli ISO/OSI w obrębie sieci oraz poza nią (tzw. publiczny adres IP).      
                Wi-Fi – zestaw standardów stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych. Wi-Fi bazuje na takich protokołach warstwy fizycznej, jak:            
               DSSS (ang. Direct Sequence Spread Spectrum),
               FHSS (ang. Frequency Hopping Spread Spectrum),
               OFDM (ang. Orthogonal Frequency-Division Multiplexing).
                Szczególnym zastosowaniem Wi-Fi jest budowanie sieci lokalnych opartych na komunikacji radiowej WLAN. Jest obecnie wykorzystywane do budowania rozległych sieci WAN. Dostawcy usług internetowych umożliwiają użytkownikom wyposażonym w przenośne urządzenia zgodne z Wi-Fi na bezprzewodowy dostęp do sieci. Można wyróżnić następujące standardy:             
               802.11a
               802.11b
               802.11g
               802.11n                
                Ethernet – to technologia, w której zawarte zostały standardy, które wykorzystywane są w budowie głównie lokalnych sieci komputerowych. Obejmuje ona specyfikację przewodów, a także przesyłanych nimi sygnałów. Opisuje także format ramek oraz protokoły dwóch najniższych warstw modelu OSI. Jest najpopularniejszym standardem w sieciach lokalnych.
Topologia sieci komputerowej – fizyczny układ sieci, połączenie oraz rozmieszczenie elementów. Topologią nazywa się też metody wysyłania i odczytu danych stosowane w poszczególnych węzłach sieci.       
                Topologia fizyczna – opisuje realizację sieci komputerowej, układu przewodów, medium transmisyjnych ze strony fizycznej. Topologia fizyczna poza połączeniem fizycznych hostów i ustalaniem standardu komunikacji zapewnia bezbłędną transmisję danych. Jest ściśle powiązana z topologią logiczną.        
                Topologia logiczna – opisuje sposoby komunikacji hostów za pomocą urządzeń topologii fizycznej.              
                Można wyróżnić następujące topologie fizyczne:             
               Gwiazda (Star network)- sposób połączenia komputerów w sieci, który polega na tym, że koncentrator (hub) lub przełącznik (switch) znajduje się w centralnym punkcie sieci, łącząc kable sieciowe w jednym wspólnym punkcie. Większość zasobów w sieci tego typu znajduje się na serwerze przetwarzającym dane i zarządzającym siecią. Pozostałe elementy sieci korzystają z zasobów gromadzonych na serwerze, ponieważ same zazwyczaj mają niewielkie możliwości obliczeniowe. Zadaniem koncentratora jest także rozsyłanie sygnałów oraz wykrywanie kolizji w sieci. Zaletami tej sieci jest to, że można osiągnąć większą przepustowość, jest bardziej wydajna, awaria jednego komputera w sieci nie ma wpływu na funkcjonowanie sieci, a także to, że łatwo jest zlokalizować wszelkiego rodzaju usterki. Łatwo można także rozbudować taką sieć. Wadą jest jednak fakt, że jeśli w sieci mamy dużo komputerów, wiąże się z dużym zużyciem kabli, a co za tym idzie taka sieć jest droga w implementacji.

Gwiazda rozszerzona, czyli topologia rozgałęzionej gwiazdy opiera się na topologii gwiazdy. Każde z urządzeń końcowych działa jako urządzenie centralne dla własnej topologii gwiazdy, inaczej można powiedzieć, że w tej topologii połączone są ze sobą pojedyncze gwiazdy za pomocą koncentratorów lub przełączników. Taka rozszerzona gwiazda ma charakter hierarchiczny i można ją skonfigurować tak, aby ruch pozostawał lokalny. Taką topologię można wdrożyć gdy rozbudowywana jest sieć lokalna, której obszar ma być większy niż pozwala na to topologia gwiazdy. Zaletą takiego rozwiązania na pewno jest to, że stosowane są tu krótsze przewody, a także ogranicza ilość urządzeń, które muszą być podłączone do węzła centralnego. Często jest ona stosowana w dużych instytucjach. Tak naprawdę jedyną i największą wadą jest fakt, iż takie rozwiązanie jest drogie, głównie przez duży koszt urządzeń.
ZOBACZ CAŁOŚĆ: 

Mac OS X Server>>>